คลินิกทันตกรรมคูล สไมล : บริการของเรา : ทันตกรรมตกแต่ง

foto1
The land of fresh mouth & cool smile
foto1
Relax
foto1
Good atmosphere
foto1
We create smiles
foto1
We create smiles

+66 836 037 777
info@coolsmiledental.com
Contact Centerทันตกรรมตกแต่ง

ทันตกรรมตกแต่ง เป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ใช้บริการเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ด้วยบริการทางทันตกรรมต่างๆ ซึ่งทันตกรรมเพื่อตกแต่งเป็นการช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี มีรอยยิ้มสวยสดใส ดังนั้นทันตกรรมตกแต่ง เป็นการช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี มีรอยยิ้มสวยสดใสด้วยวิธีดังนี้

    1. ฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์

    2. ฟอกสีฟันที่บ้าน

    3. เคลือบผิวฟัน

ฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์

การฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ ใช้เวลาในการฟอกสีฟันสั้นกว่าแบบอื่น ทำให้รู้สึกสบายและปลอดภัย โดยใช้เวลาเพียง 45 นาที ด้วยประสิทธิผลของพลังงานแสงเลเซอร์ทำให้ใช้เวลาในการรักษาเร็วขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและกำจัดความร้อนของฟันที่เป็นสาเหตุของการเสียวฟันหลังการรักษา ลดอาการเสียวฟันหลังทำน้อยลง ให้ความรู้สึกนุ่มนวล ปลอดภัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการฟอกสีฟันเพียง Visit เดียว

ฟอกสีฟันที่บ้าน

การฟอกสีฟันที่บ้าน สามารถกระทำได้ด้วยตัวของคนไข้เอง จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงหลังจากวันที่ 5-7 ของการฟอกสีฟัน และควรจะทำการฟอกสีฟันต่อเนื่องกันประมาณ 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามอาจจะต้องฟอกสีฟันซ้ำทุก 2-3 เดือน ขึ้นอยู่กับการรับประทานอาหาร การแปรงฟัน และสีฟันโดยธรรมชาติของแต่ละบุคคล

เคลือบผิวฟัน

การเคลือบผิวฟัน หรือวีเนียร์ เป็นการนำวัสดุเซรามิกที่มีความบางเป็นพิเศษมาติดบนผิวฟันด้านหน้า สามารถทำได้ด้วยวัสดุ 2 ประเภท ได้แก่ คอมโพสิตเรซิน (Composite Rasin) และ พอร์ซเลน/เซรามิก (Porcelain/Ceramic) โดยมีการกรอแต่งผิวเคลือบฟันในปริมาณที่น้อยมากเพื่อนำวัสดุสีเหมือนฟันมาติดกับผิวด้านหน้าของฟัน

 

<< บริการของเรา