คลินิกทันตกรรมคูล สไมล : บริการของเรา : ทันตกรรมจัดฟัน

foto1
The land of fresh mouth & cool smile
foto1
Relax
foto1
Good atmosphere
foto1
We create smiles
foto1
We create smiles

+66 836 037 777
info@coolsmiledental.com
Contact Centerทันตกรรมจัดฟัน

การจัดฟัน เป็นการรักษาความผิดปกติในการเรียงต้วของฟันที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อรูปร่างปาก และใบหน้า เช่น ฟันซ้อนเก การสบฟันไม่ดี การมีช่องห่างระหว่างฟัน โดยการจัดฟันจึงเป็นทางแก้ปัญหาได้ดีที่สุดวิธีหนึ่ง และยังช่วยให้ฟันเรียงตัวดีชึ้น ช่วยส่งเสริมบุคคลิกภาพของผู้เข้ารับการรักษาอีกด้วย การจัดฟันมีหลายประเภทดังนี้

    1. จัดฟันแบบโลหะ หรือแบบเซรามิก

    2. จัดฟันเครื่องมือ DAMON

    3. จัดฟันแบบ Invisalign

จัดฟันแบบโลหะ หรือแบบเซรามิก

เครื่องมือจัดฟันชนิดนี้จะเป็นที่รู้จักกันทั่วไป เนื่องจากมองเห็นได้ชัดเจน โดยเครื่องมือจัดฟันชนิดนี้ จะติดอยู่ที่ผิวด้านหน้าของตัวฟันไม่สามารถถอดออกได้ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังต่อไปนี้

    1. แบบที่เป็นสีโลหะ เป็นเครื่องมือจัดฟันที่ทำมาจากโลหะ

    2. แบบสีใสเหมือนสีฟัน ทำมาจากเซรามิก แบบเซรามิกจะมีราคาแพงกว่าชนิดที่เป็นโลหะ และสีของเครื่องมือจะไม่เปลี่ยนตลอดอายุการใช้งาน

จัดฟันเครื่องมือ DAMON

การจัดฟันระบบ Damon และการจัดฟันระบบ Damon clear เป็นการจัดฟันด้วยเครื่องมือที่ออกแบบ โดยการนำข้อดีของเครื่องมือจัดฟันแบบโลหะ และเครื่องมือจัดฟันแบบเซรามิกมารวมกัน โดยได้ออกแบบเครื่องมือที่มีแรงเสียดทานน้อย ทำให้ฟันเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น ช่วยลดระยะเวลาในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน เจ็บน้อยกว่า การจัดฟันแบบปกติ ระยะเวลาการจัดฟัน รวดเร็วขึ้น

จัดฟันแบบ Invisalign

เครื่องมือแบบใหม่ในการจัดฟัน ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟัน ให้มีความสวยงามและเหมาะสมได้ โดยเครื่องมือจัดฟันชนิดนี้จะมีความใส และสามารถถอดออกได้เมื่อต้องการ โดยทันตแพทย์จะทำการเปลี่ยนเครื่องมือให้ตามแผนการรักษา

 

<< บริการของเรา