คืนรอยยิ้มที่สดใสของคุณให้กลับคืนมา

 

การรักษา

หน่วย 

ค่ารักษา (บาท)

พบแพทย์ visit(s)

ทันตกรรมทั่วไป
     
ตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก วางแผนการรักษา และขอคำปรึกษา ครั้ง  ฟรี 1
อุดฟันสีโลหะ ด้าน  500-800 1
อุดฟันสีเหมือนฟัน ด้าน  600-900 1
เอ็กซเรย์ฟิล์มเล็ก ฟิล์ม 100 1
เอ็กซเรย์ทั้งปาก  (Panoramic film big full mouth x-ray: digital)  ฟิล์ม 1,000 1
เอ็กซเรย์ศรีษะด้านข้าง  (Cephalometric film big full mouth x-ray: digital)  ฟิล์ม 1,000 1
ศัลยกรรมช่องปาก
     
ถอนฟัน ซี่ 500-1,500 1
ผ่าฟันคุด ซี่ 1,000-5,000 2
รักษาคลองรากฟัน
     
รักษาคลองรากฟัน ซี่ 5,000-10,000 1-4
รักษาโรคเหงือก
     
ขูดหินปูน ครั้ง 500-1,000 1
เกลารากฟัน ด้าน 2,000-3,000 1
เกลารากฟันเฉพาะซี่ ซี่ 500-800 1
ทันตกรรมเด็ก
     
เคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ 500 1
เคลือบฟลูออไรด์ ครั้ง 500 1
รักษารากฟันเด็ก ซี่ 2,000-2,500 1-3
ครอบฟันเด็ก ซี่ 2,000 2-4
ทันตกรรมตกแต่ง
     
ฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ ครั้ง 5,000 1
ฟอกสีฟันที่บ้าน ครั้ง 5,000 1
ฟอกสีฟัน 2 ระบบ ครั้ง 7,000 1
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก Veneer ซี่ 12,000 - 15,000 2-3
ทันตกรรมจัดฟัน
     
การจัดฟันแบบโลหะ เคส 25,000-40,000 -
การจัดฟันแบบเซรามิก (สีเหมือนฟัน) เคส 35,000-50,000 -
การจัดฟันเครื่องมือ Damon System เคส 60,000-80,000 -
การจัดฟันเครื่องมือ Damon Clear System เคส 85,000 -
จัดฟันแบบ Invisalign เคส 80,000-160,000 -
เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer) ชิ้น 2,000-2,500 -
ทันตกรรมบูรณะ
     
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา ซี่ 9,000 2-3
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง 2% ซี่ 10,000-12,000 2-3
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง 50% ซี่ 14,000-17,000 2-3
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง 80% ซี่ 18,000-22,000 2-3
ฟันปลอมทั้งปาก ชิ้น 17,000-20,000 4-5
ฟันปลอมฐานพลาสติกพร้อมฟัน 1 ซี่แรก ชิ้น 1,500 2-3
ฟันปลอมฐานพลาสติกแบบยืดหยุ่นพร้อมฟัน 1 ซี่แรก ชิ้น 4,500 2-3
ฟันปลอมฐานโลหะพร้อมฟัน 1 ซี่แรก ชิ้น 7,000 2-3
ทันตกรรมรากเทียม
     
ทันตกรรมรากเทียม ซี่ 50,000-60,000 2-4

 

หมายเหตุ : 

ค่าบริการที่แจ้งนี้เป็นราคาโดยประมาณในกรณีทั่วไป ซึ่งหลังจากการตรวจสภาพฟันแล้ว ทันตแพทย์ผู้ตรวจจะแนะนำเกี่ยวกับแผนการรักษา และค่าใช้จ่ายโดยประมาณก่อนการรักษาเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถพิจารณาเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้

 

การชำระค่าบริการ : 

กลุ่มคลินิกทันตกรรมคูล สไมล เรารับชำระค่าบริการเป็นเงินสด และบัตรเครดิตโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม