คืนรอยยิ้มที่สดใสของคุณให้กลับคืนมา

ทพ.ชาตรี แก้วสุริยธำรง

 • Post Graduate Certificate in Orthodontics, Faulty of Dentistry, Tokyo Medical and Dental University, Japan
 • Ph.D. in Dental Science (Orthodontics), Tokyo Medical and Dental University, Japan

ทพ.ธนกฤต  นพคุณวิจัย

 • DDS. Mahidol University
 • Certificated in Prosthodontics Dentistry,Chulalongkorn University

ทพญ.ทิพลักษณ์  สุวรรณฤทธิ์

 • DDS. Chulalongkorn University
 • Certificated in Prosthodontics Dentistry,Chulalongkorn University

ทพ.เทวัลย์  ทิพย์วัฒน์อักษร

 • DDS. Chulalongkorn University

ทพ.ทศพร  พงษ์สุทธิพาณิชย์

 • DDS. Chulalongkorn University

ทพ.ศาสตรา  สัตยธรรม

 • DDS. Chulalongkorn University

ทพญ.พาณี  พรพิพัฒน์วงศ์

 • DDS. Chulalongkorn University
 • Certificated in Pediatric, Chulalongkorn University

ทพ.ดร.กฤตภูดิส  สุทธสัทธากฤต

 • DDS. Chiang Mai University
 • MS. (Periodontology), Chiang Mai University
 • Certificate in Oral Implantology, University of Frankfurt, Germany
 • PhD. (Biomedical Engineering), Chulalongkorn University

ทพญ.ฐิติวัลคุ์  พูลนวม

 • DDS.Srinakharinwirot University
 • MSc., Prosthodontics, Srinakharinwirot University

ทพญ.ภัณทิรา  ริจิรวนิช

 • DDS. Chulalongkorn University

ทพญ.ปลื้มฤดี  โปตะวณิช

 • DDS. (First Honor) Chulalongkorn University
 • Higher graduated diploma in Prosthodontics, Chulalongkorn University
 • Certificated in Advance clinical training Orthodontics, University of California, Los Angeles (UCLA)

ทพ.อุดมศักดิ์  ลิขิตมงคลสกุล

 • DDS.Srinakharinwirot University

ทพญ.จิพิชญา  จงเจริญกมล

 • DDS. Khon Kaen University

ทพ.ภานุชาติ  เสนวงษ์

 • DDS. Chulalongkorn University

ทพ.ธัชวีร์  บริการพานิชไพศาล

 • DDS. Chulalongkorn University
 • MS. Chang Gung University, Taipei, Taiwan

ทพ.วิชชุพล  พจนโพธา

 • DDS.Rangsit University

Dr.Napassanan Kayadee

 • DDS. Rangsit University

ทพญ.วรรณา  กาญจนอัปถัมภ์

 • DDS.Rangsit University

ทพ.บดินทร์  เจริญสุข

 • DDS. Mahidol University

ทพญ.ธวัลกร  จริยสุขสกุล

 • DDS. Chulalongkorn University

ทพ.ภมรอัครเกต ทรายแก้ว

 • DDS. Chulalongkorn University