คืนรอยยิ้มที่สดใสของคุณให้กลับคืนมา

orthodontics

จัดฟันแบบโลหะ หรือแบบเซรามิก

เครื่องมือจัดฟันชนิดนี้จะเป็นที่รู้จักกันทั่วไป เนื่องจากมองเห็นได้ชัดเจน โดยเครื่องมือจัดฟันชนิดนี้ จะติดอยู่ที่ผิวด้านหน้าของตัวฟันไม่สามารถถอดออกได้ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังต่อไปนี้

  • แบบที่เป็นสีโลหะ เป็นเครื่องมือจัดฟันที่ทำมาจากโลหะ
  • แบบสีใสเหมือนสีฟัน ทำมาจากเซรามิก แบบเซรามิกจะมีราคาแพงกว่าชนิดที่เป็นโลหะ และสีของเครื่องมือจะไม่เปลี่ยนตลอดอายุการใช้งาน

จัดฟันเครื่องมือ DAMON

การจัดฟันระบบ Damon และการจัดฟันระบบ Damon clear เป็นการจัดฟันด้วยเครื่องมือที่ออกแบบ โดยการนำข้อดีของเครื่องมือจัดฟันแบบโลหะ และเครื่องมือจัดฟันแบบเซรามิกมารวมกัน โดยได้ออกแบบเครื่องมือที่มีแรงเสียดทานน้อย ทำให้ฟันเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น ช่วยลดระยะเวลาในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน เจ็บน้อยกว่า การจัดฟันแบบปกติ ระยะเวลาการจัดฟัน รวดเร็วขึ้น

จัดฟันแบบ Invisalign

เครื่องมือแบบใหม่ในการจัดฟัน ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟัน ให้มีความสวยงามและเหมาะสมได้ โดยเครื่องมือจัดฟันชนิดนี้จะมีความใส และสามารถถอดออกได้เมื่อต้องการ โดยทันตแพทย์จะทำการเปลี่ยนเครื่องมือให้ตามแผนการรักษา