คืนรอยยิ้มที่สดใสของคุณให้กลับคืนมา

cosmetic dentistry

ฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์

การฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ ใช้เวลาในการฟอกสีฟันสั้นกว่าแบบอื่น ทำให้รู้สึกสบายและปลอดภัย โดยใช้เวลาเพียง 45 นาที ด้วยประสิทธิผลของพลังงานแสงเลเซอร์ทำให้ใช้เวลาในการรักษาเร็วขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและกำจัดความร้อนของฟันที่เป็นสาเหตุของการเสียวฟันหลังการรักษา ลดอาการเสียวฟันหลังทำน้อยลง ให้ความรู้สึกนุ่มนวล ปลอดภัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการฟอกสีฟันเพียง Visit เดียว

ฟอกสีฟันที่บ้าน

การฟอกสีฟันที่บ้าน สามารถกระทำได้ด้วยตัวของคนไข้เอง จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงหลังจากวันที่ 5-7 ของการฟอกสีฟัน และควรจะทำการฟอกสีฟันต่อเนื่องกันประมาณ 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามอาจจะต้องฟอกสีฟันซ้ำทุก 2-3 เดือน ขึ้นอยู่กับการรับประทานอาหาร การแปรงฟัน และสีฟันโดยธรรมชาติของแต่ละบุคคล

เคลือบผิวฟัน

การเคลือบผิวฟัน หรือวีเนียร์ เป็นการนำวัสดุเซรามิกที่มีความบางเป็นพิเศษมาติดบนผิวฟันด้านหน้า สามารถทำได้ด้วยวัสดุ 2 ประเภท ได้แก่ คอมโพสิตเรซิน (Composite Rasin) และ พอร์ซเลน/เซรามิก (Porcelain/Ceramic) โดยมีการกรอแต่งผิวเคลือบฟันในปริมาณที่น้อยมากเพื่อนำวัสดุสีเหมือนฟันมาติดกับผิวด้านหน้าของฟัน