คืนรอยยิ้มที่สดใสของคุณให้กลับคืนมา

 general treatment

ตรวจสุขภาพฟัน และช่องปาก

เป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับทันตกรรมสมัยใหม่ เพื่อการวางแผนการรักษาที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

อุดฟัน

เป็นส่วนหนึ่งของทันตกรรมแบบทั่วไปที่เป็นที่รู้จักกันดี โดยจะเป็นการกรอบริเวณที่ผุออกแล้วจึงทำการอุดด้วยทันตวัสดุ เช่น วัสดุสีโลหะ หรือวัสดุสีเหมือนฟัน

สาเหตุของฟันผุเกิดจาก “คราบจุลินทรีย์” หรือที่เราเรียกว่า ขี้ฟัน คราบนี้เกิดได้เองตลอดเวลา และเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์นานาชนิด ซึ่งมีความสามารถในการเปลี่ยนน้ำตาลจากอาหารที่เรากินเข้าไป ทำให้เกิดเป็นกรดทำลายฟันให้ผุ นอกจากนั้นยังผลิต “สารพิษ” ซึ่งมีผลต่อการทำลายเหงือก ทำให้เกิดเป็นโรคเหงือกอักเสบติดตามมา

เอ็กซเรย์

คือเครื่องมือทางทันตกรรมที่สำคัญมากเพราะการเอ็กซเรย์ฟันจะช่วยวินิจฉัยโรค และลักษณะของฟันของผู้ป่วยได้ เนื่องจากฟันของคนเรานั้นมีหลายมุมที่ไม่สามารถมองเห็นได้สะดวกด้วยตาเปล่า การเอ็กซเรย์ฟันจึงถูกพัฒนามาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนี้ เมื่อเอ็กซเรย์ฟันออกมาทันตแพทย์จะมองเห็นลักษณะของฟัน และลักษณะรากฟัน รวมไปถึงลักษณะกระดูกรอบฟันได้ และการที่สามารถมองเห็นรูปแบบฟัน และรากฟันทั้งหมด จะช่วยให้ทันตแพทย์วินิจฉัยโรค และวางแผนการรักษาได้รวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งขึ้น