คืนรอยยิ้มที่สดใสของคุณให้กลับคืนมา

prosthodonticsฟันปลอม

ฟันที่ถูกทำขึ้นโดยทันตแพทย์เพื่อใส่ทดแทนฟันธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่สูญเสียฟันให้ดีขึ้น ทำให้สามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจ สวยงาม และเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟันปลอมชนิดถอดได้เป็นฟันปลอมชนิดที่สามารถถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดข้างนอกช่องปากได้ มีทั้งชนิดชั่วคราวที่ทำด้วยพลาสติก และชนิดถาวรที่ทำด้วยโลหะ 

ครอบฟัน

เป็นการบูรณะฟันอย่างหนึ่งโดยการนำวัสดุบางชนิด เช่น โลหะ พอร์สเลน (Porcelain) หรือพลาสติก ครอบลงไปบนตัวฟัน ครอบฟันมีทั้งแบบสีเหมือนฟันและแบบที่เป็นสีโลหะ

สะพานฟัน

เป็นทางเลือกหนึ่งทางทันตกรรมในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยการใช้ครอบฟันลอย (Pontic) ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไปและเป็นตัวเชื่อมครอบฟันที่เกาะยึดบนฟันซี่ข้างเคียง