คืนรอยยิ้มที่สดใสของคุณให้กลับคืนมา

pedodontics

เคลือบหลุมร่องฟัน

เป็นการช่วยป้องกันฟันผุบริเวณหลุมและร่องฟันที่ลึกบนด้านบดเคี้ยวของฟันกราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ ควรจะทำการเคลือบหลุมร่องฟันกรามทันทีที่ฟันกรามแท้ขึ้น ก่อนที่ฟันจะเริ่มผุ

เคลือบฟลูออไรด์

เป็นการช่วยป้องกันฟันผุบริเวณผิวเรียบของฟันด้านประชิด ฟลูออไรด์ที่ใช้เคลือบฟันมีลักษณะเป็นเจล ให้ผลในการป้องกันฟันผุ 20-30%โดยควรเคลือบฟลูออไรด์ทุก 6 เดือน ยิ่งเคลือบฟลูออไรด์มากครั้งเท่าใด ปริมาณของฟลูออไรด์ที่ผิวเคลือบฟันก็จะมีมากยิ่งขึ้น